7. mai 2024 – Tur i kulturlandskapet på Borgen

Tirsdag 7. mai var det tur på Borgen for å se på kulturlandskapet og se på gamle kart.

Borgenområdet ble dannet av blant annet løse masser fra isbreene (leire og silt) og marine sedimenter (leire) som ble avsatt i «fjorden» foran breen. Isavsmeltingen startet for ca. 11 000 år siden og breen lå da nord for Gardermoen og laget det såkalte Hauerseterdeltaet. Nedre Glomsjø ved Tynset var demmet opp av breen og det ble flom da den smeltet. Flommen skapte Jutulhogget og oversvømte Romerike. Havet steg da med 35 m…

Les mer…

12. mars 2024 – Anekdoter, del 2

Noen erindringer fra opplevelser i guttedagene på 50- og 60-tallet ved Trond Skedsmo. Et innblikk i en viktig tid for mange. Del II.

Treffet ble igjen holdt på Borgen klubbhus og de fremmøtte koste seg med kaffe og kaker og praten gikk. Øyvind Larssen ønsket velkommen og fortalte litt om kveldens program før Kathrine Øynebråten fra Enhet Kultur fikk ordet. Hun fortalte litt om og reklamerte litt for Lokal kulturuke som vårt arrangement var en del av. Deretter fikk leder Øyvind Larssen overrakt en rose sammen med noen rosende ord om vår virksomhet.

Les mer…

7. november 2023 – Dialekten på Borgen

Det kom 23 Børge-Borgere for å høre Ida Edvardsen fortelle om Dialekten på Borgen eller som hun selv skrev: Dialekta på Børje- og i resten ta Ullsaker. De fremmøtte måtte ta en liten dialektquiz, som viste hvor dårlige de aller fleste av oss var på Borgendialekta.

Ida ønsket selv velkommen og fortalte samtidig at da hun var yngre, fikk hun beskjed om at hun snakket så fint dialekt, mens hun selv trodde at hun snakket helt vanlig. Da hun var i praksis på Høvik skole i Bærum som lærerstudent, lurte ungene i 2. klasse på hvilket land hun kom fra…

Les mer…

10. oktober 2023 – Kirkehistorie

Ullensaker kirke brant 16. juni 1952 etter et lynnedslag og den nye kirken ble vigslet søndag 12. oktober 1958 med kong Olav til stede. I forbindelse med 50-årsjubileet i 2008 ble det holdt en festgudstjeneste med innvielse av den nye kirkeklokka og en historisk kveld som også ble holdt i Ullensaker kirke.

Disse arrangementene ble filmet og vi viste utdrag fra filmene 10. oktober 2023. Vi hørte der blant annet Ivar Frydenlund, Reidar Enger og Kjell Karlsen fra Borgen, som bidro under gjenoppbyggingen fortelle om arbeidet.

Les mer…

5. september 2023 – Anekdoter

Noen erindringer fra opplevelser i guttedagene på 50- og 60-tallet ved Trond Skedsmo. Et innblikk i en viktig tid for mange.

Treffet ble holdt på Borgen klubbhus. De fremmøtte koste seg med kaffe og kaker og praten gikk. Mye mimring. Øyvind Larssen ønsket velkommen før Trond overtok. Han innledet med å si at han har stoff til flere kvelder med Anekdoter, så dette er kun første del. Han takket for alle innspill og hjelp han har fått fra andre for å få dette til.

Les mer…

7. mars 2023 – Generalforsamling / Visning av filmen «Slik fikk Borgen vegbelysning»

For nøyaktig 15 år siden snakket John Einar Johansen om dugnadsinnsatsen til beboerne på Borgen når det gjaldt å sette opp veglys. Sønnen hans Jørn Johansen underholdt med visesang. Kvelden ble filmet av Gunnar Frydenlund og Børge-Borgere viste nå deler av filmatiseringen fra 2008. Filmen åpnet med ei vise med Jørn Johansen. Deretter fikk vi foredraget til John Einar Johansen…

Les mer…

6. november 2022 – Familietur til Eight Amcars Club i Sørum

Børge-Borgere med både stort og smått møtte opp på Eight Amcars Clubs lokaler i Asakvegen i Sørum denne søndagen. Lokalene består av klubbhus, utstilling og verksted. Vi ble møtt med kaffe og vafler og litt generell historisk informasjon fra klubbens president Jack Tveter i klubblokalet og der fikk vi med 50-talls rock som taffelmusikk til vaflene…

Les mer…

18. oktober 2022 – Hvorfor heter vegene på Borgen det de heter

Borgen (Børgen) med uttale Børje. Borgenvegen og Børgevegen er to sider av samme navn. Borgen har hentet sitt navn fra en gruppe gårder som ligger plassert rundt et forhøyet bergplatå. Det er en mulighet for at det på slutten av jernalderen lå en borg på fjellrabben ved gårdene, men det er ikke funnet spor etter dette. Naturen ligger til rette for det bl.a. med en naturlig kilde og utsyn i tre retninger og retrettmuligheter i den fjerde retningen…

I stedet for et vanlig kort referat finner du nedenfor selve foredraget, samt presentasjonen med billedene det henvises til.

Klikk her for foredraget…

Klikk her for presentasjonen…

Tirsdag 6. september kl.18:00-20:00

Friluftslivets uke Kulturminnedagene

Friluftslivets uke og Kulturminnedagene
3.-11. september 2022


Gåtur i kulturstien Gropavegen fra Gjestad til Raknehaugen

Avgang fra P-plassen ved Gjestad bo- og aktivitetssenter, Jessheim. Ta eventuelt med kaffe, noe å bite i og noe å sitte på. Turleder er Trond Skedsmo.

Dette er et arrangement i både Friluftslivets uke og Kulturminnedagene 2022 med tema «Drivkraft».

5. april 2022 – Svartedauden i Norge og Ullensaker

I forbindelse med årsmøtet, fortalte Ida Edvardsen om Svartedauden som rammet Norge og Ullensaker rundt 1349.

Svartedauden setter koronapandemien i perspektiv for oss som lever i dag. Allerede sent på høsten 1348 kom sannsynligvis Svartedauden til Norge og Oslo. Til Bergen kom pesten i september 1349. Svartedauden antas å ha fått navnet sitt etter fargen på kroppen til mange av de pestdøde. Pesten som også er kalt «den store mannedauden», skulle komme til å danne et tidsskille, for den førte til at den langvarige veksten det siste tusenåret fikk en brå slutt…

Les mer…

15. mars 2022 – Fotokonkurransen «Mitt Borgen»

Arrangementet er en del av Lokal kulturuke 2022.

«Mitt Borgen» er en fotokonkurranse blant beboere på Borgen. Temaet i år var «Dyreliv på Borgen». Fotografiene ble vist ved et arrangement i den Lokale kulturuka på Lund Grendehus.
I ungdomsklassen vant Hannah Molstad med bildet «En trofast venn» og i voksenklassen vant Mari Setereng med «Glede i snøen».

Les mer…

2. november 2021 – Gården Ingier i Ullensaker

Børge-Borgere hadde i november foredrag om Ingier gård og slekt, samt om maleren Ørnulf af Fjordane Salicath som ble holdt av Anne Britt Hauglie. De fleste som møtte, var naboer fra eiendommer som i løpet av de siste 180 årene er utskilt fra gården Ingier, i alt 32 bruksnumre samt 5 gårds- og bruksnumre. Ingier var altså en betydelig gård i sin tid og en tallrik slekt har sitt opphav fra gården. Navnet på gården er i dag Ingjer og den ligger plassert i Ingjervegen ved Kongsvingervegen øst for Borgen…

Les mer…

Onsdag 18. august kl.17.45-20.00

Gåtur i skogene i nærområdet: Sørbystua

Her var det før en husmannsplass. Gåtur fra E16, parkeringsplassen.

Fremmøte ved Borgen Idrettsplass kl.17.45.
Turleder er Trond Skedsmo. Han treffes på telefon 959 36 706 eller e-post .

Husk godt fottøy. Ta eventuelt med kaffe, noe å bite i og noe å sitte på.

Onsdag 1. september kl.17.45-20.00

Gåtur i skogene i nærområdet: Wingerske Kongeveg

Frem til Lautenbakken og tilbake. Gåtur fra Ullensaker kirke.

Fremmøte ved Borgen Idrettsplass kl.17.45.
Turleder er Trond Skedsmo. Han treffes på telefon 959 36 706 eller e-post .

Husk godt fottøy. Ta eventuelt med kaffe, noe å bite i og noe å sitte på.

Onsdag 15. september kl.17.45-20.00

Gåtur i skogene i nærområdet: Oppen-Borgen

Opp gjennom nytt byggefelt og til Dammen/»Gapahuken». Gåtur fra Borgen Idrettsplass.

Fremmøte ved Borgen Idrettsplass kl.17.45.
Turleder er Trond Skedsmo. Han treffes på telefon 959 36 706 eller e-post .

Husk godt fottøy. Ta eventuelt med kaffe, noe å bite i og noe å sitte på.

Koronaviruset

Alle ordinære arrangementer i regi av Børge-Borgere er innstilt eller utsatt inntil videre grunnet COVID-19-situasjonen. Vi planlegger dog med noen gåturer i nærområdet, men med forbehold om at turene kan måtte avlyses eller antall deltagere begrenses grunnet de til enhver tid gjeldende smittevernstiltak.

Følg med her på hjemmesiden for oppdatert informasjon.

Onsdag 12. mai kl.17.45-20.00

Gåtur i skogene i nærområdet: Steinslia-Høgfjellet

Finner vi blåveis? Gåtur fra Borgen Idrettsplass.

Fremmøte ved Borgen Idrettsplass kl.17.45.
Turleder er Trond Skedsmo. Han treffes på telefon 959 36 706 eller e-post .

Husk godt fottøy. Ta eventuelt med kaffe, noe å bite i og noe å sitte på.

Onsdag 26. mai 17.45-20.00

Gåtur i skogene i nærområdet: Holtmarka/Tempeldalen

Finner vi noen tufter fra gammel bosetting? Gåtur fra Holt, parkering ved rundkjøringa.

Fremmøte ved Borgen Idrettsplass kl.17.45.
Turleder er Trond Skedsmo. Han treffes på telefon 959 36 706 eller e-post .

Husk godt fottøy. Ta eventuelt med kaffe, noe å bite i og noe å sitte på.

Onsdag 9. juni kl.17.45-20.00

Gåtur i skogene i nærområdet: Borgenmarka

Gåtur fra Borgen Idrettsplass.

Fremmøte ved Borgen Idrettsplass kl.17.45.
Turleder er Trond Skedsmo. Han treffes på telefon 959 36 706 eller e-post .

Husk godt fottøy. Ta eventuelt med kaffe, noe å bite i og noe å sitte på.

10. mars 2020 – Fotokonkurransen «Mitt Borgen» 2020

«Mitt Borgen» er en fotokonkurranse blant beboere på Borgen. I Kulturuka ble fotografiene vist fram for publikum på Borgen klubbhus.

Øyvind Larssen ønsket velkommen og fortalte litt om den avholdte fotokonkurransen «Mitt Borgen» 2020. Arbeidstittelen for konkurransen var i år: «Utvikling og vekst på Borgen». Til sammen kom det inn 21 fotografier til konkurransen og det var innleveringer fra både barn og voksne…

Les mer…

4. februar 2020 – Generalforsamling / Bier, honning og birøkting

Veterinær og birøkter Dagrun Rommen snakket denne kvelden om bier, honning og birøkting.

Rommen jobber i Norges Birøkterlag som holder til på Kløfta og ble stiftet i 1884. Birøkterlaget har over 4000 medlemmer og består av 14 fylkeslag. De har sitt eget tidsskrift som heter «Birøkteren» og en hjemmeside. Birøkterlaget jobber med forskning, utvikling, undervisning, avlsarbeid og herunder for god dyrevelferd (biehelse)…

Les mer…

5. november 2019 – Kløfta kultursti

Treffet med «Historisk tilbakeblikk på Kløfta kultursti» var ved Øyvind Larssen. Han hadde samlet dokumenter og bilder fra hele prosessen rundt det å få i stand og bygge en kultursti.

Han viste først fram en miniatyr av symbolet for Kløfta kultursti. Det ble tillyst en konkurranse og vinnersymbolet ble laget av smeden på Kløfta og står ved kulturstien. Symbolet viser de 4 stiene som krysser hverandre og et hjul. Veiene nord-sør, øst-vest møttes ved Tangen veikryss og den gamle steinkirken. Kirken ble innviet i 1190 og antakeligvis tatt av et leirskred rundt 1490. Den dag i dag kan man visstnok se raskantene på begge sider nedenfor garden Løken.

Les mer…

Tirsdag 12. mars kl.19.00, Borgen klubbhus

Lokal kulturuke

Fotokonkurransen «MITT BORGEN»
Lokal kulturuke 2019

Utstilling og premiering av fotografiene som har kommet inn under fotokonkurransen “Mitt Borgen” 2019. Fotografen Ronny Østnes, Skedsmo i juryen er til stede. Han har et prosjekt rettet mot elever ved Borgen skole med fokus på endringer i oppvekstområdet.

Bevertning.

Klikk her for mer informasjon om fotokonkurransen.

Tirsdag 7. mai kl.18.00-20.00

TUR I RAVINEDALEN VED GARDERMOEN
Parkering: Kjør inn ved Scandic hotell ved sydenden av vestre rullebane på Gardermoen. Ta til venstre rett etter avkjøringen. Gjennom et lite skogholt på grusvei og du kommer til parkeringsplassen.
Oppmøte ved infotavla rett ved landingslysene i sydenden av vestre rullebane. Ta eventuelt med kaffe, noe å bite i og noe å sitte på. Husk støvler/sko som tåler å bli møkkete og våte. Turleder er Trond Skedsmo.

Hefte om Borgens egen kunstmaler Johanne Borgen (1902-1985)

Johanne Borgen

Børge-Borgere har laget et hefte med informasjon om Johanne Borgens liv og virke og med mange eksempler på hennes malerier. Hun malte portretter, stilleben, natur, bygninger og fra både Norge og Middelhavslandene.
Heftet gir god informasjon om Johanne Borgen. Teksten står Anne Britt Hauglie for med god hjelp fra Inger Lise Paulsen. Maleriene er fotografert av Øyvind Larssen. Heftene selges på møtene til en pris av kr.100 per stykk.

Heftene kan også bestilles ved å sende en epost til , men da tilkommer kr.40 for porto og forsendelse.

Venneforeningen på Lund Grendehus inviterer til filmfremvisning

Tirsdag 6. november kl.17.30–21.00 inviterer Venneforeningen på Lund Grendehus til filmkveld på Grendehuset. De viser filmen «To mistenkelige personer» som er en dramatisering av en sann historie. To ubevæpnede lensmenn blir i 1926 drept i skogen utenfor Hønefoss. Hendelsen blir slått stort opp i pressen og jakten på gjerningsmennene er intens. Til og med militære tropper blir satt inn i jakten. En av gjerningsmennene blir holdt skjult i ei lita stue som lå rett nord for Lund Grendehus, hos Gina Lundsmoen.

Møt opp til en «spennende» aften. Det serveres kaffe, te og vafler.

Betaling etter eget skjønn.

11. september 2018 – Kulturminnedagene 2018

Tirsdag 11. september feiret vi Kulturminnedagene 2018 ved å ta for oss håndverk i lokalmiljøet. Øyvind Larssen sto for presentasjonen og det ble vist filmsnutter og bilder fra våre arrangementer med dette temaet.

I 2012 var Børge-Borgere på Fladby og fikk demonstrert hvordan det lages murstein av leire, vann og sagflis. Vegard Røhme demonstrerte denne gamle byggemetoden…

Les mer…

8. mai 2018 – Tur fra «Oranien» til Stenslia

Denne dagen var det strålende sommervær og det passet flott siden det både var lagt opp til skogstur til Stenslia og utendørskonsert på tunet i «Oranien» av Ullensaker skolekorps.
Etter litt underholdning av skolekorpset, tok vi bena fatt. Vi gikk fra «Oranien», eller Uranienborg som er det offisielle navnet på gården og svingte inn på den gamle vegen mot Jessheim…

Les mer…

Skogsturer i Borgenmarka

Høsten 2018 fortsetter Børge-Borgere med skogsturer. Turleder er Trond Skedsmo.

Datoer:
Onsdag 22. august
Onsdag 5. september
Onsdag 19. september

Tid:
Kl.18:00-20:00.

Sted:
Fra Borgen skole og ut i Borgenmarka.

Ta med kaffe og noe å bite i. Ta på godt fottøy. Sitteunderlag kan være godt å ha.
Alle er velkommen med på turene våre!

Tirsdag 8. mai 2018 kl. 18.00 – 20.00

Tur fra «Oranien» til Stenslia
Vi går en tur på den gamle veien til Jessheim!

John Egil Lauten snakker om gårdens historie.
Ullensaker skolekorps vil spille for oss på tunet. Korpset vant nylig distriktsmesterskapet 2018 i 3. divisjon janitsjar.

Ta eventuelt med kaffe, noe å bite i og noe å sitte på.

Hvordan komme seg til Uranienborg? Ta av fra Myrhusvegen (ved nr. 61) og ta inn Uranienborgvegen og fortsett helt inn på tunet.
Turen i seg selv er veldig kort og derfor svært familievennlig.

5. desember 2017 – «Anna Monrads fortellinger»

Mange fant veien til Loftet i Uranienborg denne kvelden for å høre Borgen-jenta Astrid Ruud Skedsmo presentere den nye boka «Anna Monrads fortellinger».
Fortellingene er gamle lokale eventyr og sagn som Astrid Ruud Skedsmo har transkribert. Hun er også redaktør for boka som er på drøyt 240 sider og er gjennomillustrert. Kjersti Vatnan Ekman har illustrert boka og design og digital bearbeiding står Liv-Heidi Frosterud for…

Les mer…

Fotokonkurransen «Mitt Borgen» 2018

Fotokonkurransen «Mitt Borgen» 2018 er åpen for alle som bor eller har tilhørighet til Borgen. Det eneste kravet er at bildene er tatt på Borgen. Både unge og eldre er mer enn velkomne til å dokumentere Borgen på bilder. Det blir 2 klasser – en barne- og ungdomsklasse opp til 16 år og en voksenklasse fra 17 år. Ta fram kamera eller mobiltelefon og knips i vei.Fotokonkurransen «Mitt Borgen» bør ha arbeids- og undertittel «Hva er Borgen for deg». Motivet kan være både mennesker, dyr, hus eller natur.

Juryen vil bestå av Esten Borgos og Øyvind Larssen. Viktige hensyn å ta for juryen er: Kreativitet, glede, originalitet, fantasi og det fototekniske aspektet. Det er flott hvis det kan følge med en liten tekst – tankelinje eller dikt til bildet. Fotokonkurransen «Mitt Borgen» bør ha som arbeidstittel «Hva er Borgen for deg» og motivet kan være mennesker, dyr, hus eller natur og de må ikke være manipulerte.

Fotokonkurransen «Mitt Borgen» vil avsluttes i Lokal kulturuke 9.-18. mars 2018 med en utstilling av bildene og premiering av det beste fotografiet.

Innleveringsfristen har nå gått ut.

Mer informasjon om fotokonkurransen «Mitt Borgen» 2018…

7. november 2017 – Kick-off på fotokonkurransen «Mitt Borgen» 2018

Øyvind Larssen orienterte om fotokonkurransen «Mitt Borgen» 2018 som er åpen for alle som bor eller har tilhørighet til Borgen. Det eneste kravet er at bildene er tatt på Borgen. Både unge og eldre er mer enn velkomne til å dokumentere Borgen på bilder. Det blir 2 klasser – en barne- og ungdomsklasse opp til 16 år og en voksenklasse fra 17 år. Ta fram kamera eller mobiltelefon og knips i vei…

Les mer…

Tirsdag 5. desember 2017 kl. 19.00 på Loftet i Uranienborg

Astrid Skedsmo presenterer sin bok «Anna Monrads fortellinger»

Anna Monrads fortellinger

Fortellingene er gamle lokale eventyr og sagn som Astrid har transkribert. Boka er på 250 sider og er gjennomillustrert. Anna Monrad skrev ned disse eventyrene og sagnene som hun hadde hørt av sin bestemor, som igjen hadde lært dem av sin mormor Mari som bodde i Holtsetra i Ullensaker.

Boka koster kr. 350.– og kan betales med kort, kontant eller Vipps.

Kaffe og kaker kr.50,-.

13. juni 2017 – Skogstur i Borgenmarka

På en forsommerkveld med litt regn i lufta, møttes vi ved Alfhallen for en tur i Borgenmarka med Trond Skedsmo som turleder. Vårt første stopp var ved Vesledammen hvor speiderhytta som kalles Karlstrup ligger. Navnet Karlstrup har hytta fått etter han som bygget den på 1940-tallet, Karl Borgen. Hytta ble bygget som et sted å gå til for å drikke kaffe og kose seg…

Les mer…

2. mai 2017 – Tur til Stordammen

Vi gikk fra Vesledammen opp til Stordammen en nydelig vårkveld. Der fikk vi høre om Stordammens tilblivelse, først som vannverk og deretter som rekreasjonsområde for befolkningen på Borgen. Finn Ove Dahle hadde bidratt med historikk om Stordammens år som Borgens vannverk og Ida Lauten Edvardsen fortalte denne historien til de fremmøtte. Øyvind Larssen bidro med historien etter 1988 hvor det har vært store dugnader og forbedringer på dammen og området rundt…

Les mer…

14. mars 2017 – Mitt Borgen

«Mitt Borgen» var en fotokonkurranse for skoleelever og voksne på Borgen. I Kulturuka 14. desember ble vinnerne av konkurransen premiert og fotografiene vist fram for publikum i Alfhallen.
Ida Edvardsen ønsket velkommen og fortalte litt om den avholdte fotokonkurransen «Mitt Borgen». Arbeidstittelen på konkurransen var: «Hva er Borgen for deg?» noe som signaliserte at bildene måtte være tatt på Borgen eller i nærmiljøet. Det var også ønskelig at det fulgte med en liten tekst – tankelinje eller lite dikt til bildet…

Les mer…

10. september 2016 – Vandring i kulturlandskapet

Årets kulturminnedager hadde temaet: «Se hva vi kan! – kunnskap og kompetanse i kulturarvsfelleskapene» og vi markerte dagen lørdag 10. september. Børge-Borgere og Lundberg Gård hadde et fellesarrangement med fokuset på kommunikasjon i flere varianter.

Vi startet dagen med en vandring i Pilgrimsleden med påfølgende samling på tunet på Lundberg Gård. Vandringen gikk fra to steder samtidig – fra Ullensaker kirke i sør og fra Teigen skytebane i nord…

Les mer…

3. mai 2016 – På gamle veger og tomter

Maituren var en tur til Nesdelet ved Henniskauen med Ove Antonsen fra Nes som veiviser.
Det var felleskjøring fra Borgen skole til Kasttoppen eller Kastet nær Ormstadkrysset hvor vi parkerte. Vi gikk litt tilbake på Henniskauvegen og Ove Antonsen fortalte om plassene i området der. Der fantes tidligere Gullikstua under Holt. I 1865 bodde det 7 personer der. Et jorde kalles fortsatt Gullik. Bertestua lå tidligere lenger inn på jordet enn det gjør i dag og de gamle husa er borte…

Les mer…

5. april 2016 – Hva er det med historie?

Astrid Skedsmo startet med å fabulere litt over hvor vår historieinteresse kommer fra. Er yngre mennesker interessert i historie eller kommer interessen etter hvert? Kommer den av nostalgi eller jakt på identitet? For mange mennesker kommer kanskje interessen for historie litt seinere i livet. Etter hvert som man blir eldre får man kanskje et sterkere behov og interesse av å finne ut hva man kommer fra, ta vare på kunnskapen om det gamle og kanskje blir man litt nostalgisk også? Når omgivelsene endrer seg raskt rundt en, er det kanskje godt å søke til det som ikke forandrer seg – nemlig fortiden?

Les mer…

2. februar 2016 – Rett øst på sykkel

Thor Haraldsen hadde en drøm om å sykle til Kina, og med sine to medsyklister Øyvind og Per Arne kunne han starte fra Josefines gate i Oslo 24. mai 2000. CTC 2000 var i gang etter 1 ½ år med planlegging. Målet var Beijing i Kina via Sibir og Indre Mongolia.
De syklet fra Oslo til Stockholm og tok ferja derfra til Estland. Deretter syklet de til grensa mot Russland…

Les mer…

20. september 2015 – Hage og veteranbiler

Kulturminnedagene 2015

Søndag 20. september feiret vi kulturminnedagene 2015 på Nafstad Søndre, nærmere bestemt ved Majastua hos Ellen Nafstad og Erik Røsaasen. Kulturminnedagene 2015 hadde temaet «Nabolag: mennesker, kulturminner, historie».
Det var en utstilling av veteranbiler som hørte hjemme i området og flere av dem var gamle «arbeidsbiler» som hadde vært i «jobb» på Borgen…

Les mer…

2. juni 2015 – Familietur i Åsmarka på Borgen

Tirsdag 2. juni arrangerte Børge-Borgere og Borgen Vel en familietur i Åsmarka i forbindelse med Folkehelseuka. Formålet med turen var å vise fram den nye merkingen av rundturer i skogen og vise fram de nylig oppsatte turkartene som gjør det lettere å finne passende rundturer for både små og store. Børge-Borgere har merket 3 rundturer i ulik lengde med klosser i fargene rød, gul og blå…

Les mer…

14. april 2015 – Flyttedagen

Til møtet i det nyoppussete Borgen klubbhus på flyttedagen 14. april, kom det 33 børge-borgere. Møtet ble åpnet møtet med litt historikk om flyttedagen slik den kunne arte seg på 1800- og begynnelsen av 1900-tallet. Flyttedagen eller faredagen var to ganger i året, 14. april og 14. oktober. Disse datoene var flyttedag for alle tjenestefolk og var de lovlige sluttdatoene for dem som ville ut av tjenesten…

Les mer…

17. mars 2015 – Lokal kulturuke 2015

Vandring i Kløfta kultursti:
På en litt grå og kald tirsdagskveld i Lokal kulturuke, møtte vi opp utenfor Ullensaker kirke for å vandre i Kløfta kultursti. Vi ble sendt ut på turen til klokkeklemt fra den gamle tridjungsklokka som opprinnelig hang i Ullinshof kirke…

Henrik Wergeland og hans Helvedes Jevndøgn:
Foran prestegården fra 1826 var det salg av kaffe og boller før utendørsteatret «Henrik Wergeland og hans Helvedes Jevndøgn» startet…

Les mer…

Maleri av Fredrik Borgen – gave fra Håkon Gundersen

Maleri av Fredrik Borgen Børge-Borgere har en god stund etterlyst hvor motivet til maleriet av Fredrik Borgen som henger i Alfhallen, er hentet fra. Maleriet som er signert Fredrik Borgen 1875, ble gitt i gave til Børge-Borgere av Håkon Gundersen.

Nå er saken oppklart. En av Borgens egne innbyggere, Henrik Woie, har hjulpet oss. Han forteller at maleriet viser Hovedgården på Ørsnes ved Kabelvåg i Lofoten og fjellet i bakgrunnen er Vågakallen.

Her finner du mer informasjon…

3. februar 2015 – Ullensaker Jegerforening stiftet på Borgen i 1920

Jan Halvor Eriksen fortalte denne kvelden om Ullensaker Jegerforening som så dagens lys på Borgen.
Tidlig i mars 1920 ble det avholdt et møte på Borgen meieri, sammenkalt av Sigurd Hertzenberg, for å diskutere dannelsen av en jegerforening for Ullensaker. Rundt 10 menn møttes og alle var enige om at viltbestanden gikk tilbake og at det var påkrevet å få dannet en forening…

Les mer…

2. desember 2014 – «Eventyr aa sagn fraa Romerike»

Borgen-jenta Astrid Ruud Skedsmo var invitert for å fortelle om sitt arbeid med Anna Monrads eventyr og sagn. Astrid har til daglig sin arbeidsplass på Gamle Hvam museum i Nes. Arbeidet hennes med å transkribere fortellingene, startet med at Tom Ola Halvorsen i Romerike historielag kom til Gamle Hvam museum med en bunke kopier han hadde fått tilsendt fra Telemark museum…

Les mer…

4. november 2014 – Informasjonsmøte om utviklingen på Borgen

På en litt grå og kald tirsdagskveld arrangerte Børge-Borgere informasjonsmøte om utviklingen på Borgen. På møtet stilte både politikere, representanter for utbyggere og arealplanleggere fra Ullensaker kommunes reguleringsavdeling opp. Fra Reguleringsavdelingen kom Ståle Fosli og Atle Sander og fra Administrasjonen kom ordfører Harald Espelund…

Les mer…

Kommunens presentasjon…

5. april 2011 – Vølneberg gamle skole

Det var omgangsskole fra 1741 til 1860. Lov av 16. mai 1860 slo fast at skolen skulle være en kretsskole med 12 uker som minste undervisningstid. Læreren skulle ha bestått prøver fra seminar eller lærerskole. Det var fastslått at skolen skulle holdes 2 uker på hver full gård og forholdsvis kortere på de mindre. Når skolen hadde vært alle steder begynte man forfra igjen…

Les mer…

17. mars 2009 – Lokal kulturuke

Treffet ble holdt i gymsalen på Borgen skole og arrangementet var et samarbeidsprosjekt med skolen. Skolekoret som består av elevene i 1.-4. klasse, ble ledet av Kristin Aulie. De sang flere nydelige sanger…
Deretter fikk Siw Kristin Vestengen, Borgens egen medaljegrossist i friidrett og langrenn, ordet. Hun viste bilder mens hun fortalte fra sitt begivenhetsrike idrettsliv…

Les mer…

Pins fra Borgen

Pin

Har du lagt merke til den fine logoen vår? Den er laget av barn på Borgen skole. Børge-Borgere lager nå pins av denne logoen. Hver pin koster kr.50.

Bestilling tas opp ved å sende en epost til .