Tirsdag 5. november kl.19.00-21.00 på Borgen klubbhus

HISTORISK TILBAKEBLIKK PÅ KLØFTA KULTURSTI
En kveld med film og foredrag om tilblivelsen og utviklingen av kulturstien.

Kaffe og kaker kr. 50.-.