Onsdag 18. august kl.17.45-20.00

Gåtur i skogene i nærområdet: Sørbystua

Her var det før en husmannsplass. Gåtur fra E16, parkeringsplassen.

Fremmøte ved Borgen Idrettsplass kl.17.45.
Turleder er Trond Skedsmo. Han treffes på telefon 959 36 706 eller e-post .

Husk godt fottøy. Ta eventuelt med kaffe, noe å bite i og noe å sitte på.

Onsdag 1. september kl.17.45-20.00

Gåtur i skogene i nærområdet: Wingerske Kongeveg

Frem til Lautenbakken og tilbake. Gåtur fra Ullensaker kirke.

Fremmøte ved Borgen Idrettsplass kl.17.45.
Turleder er Trond Skedsmo. Han treffes på telefon 959 36 706 eller e-post .

Husk godt fottøy. Ta eventuelt med kaffe, noe å bite i og noe å sitte på.

Søndag 5. september kl. 13.30-14.30

Vandring på den Wingerske Kongevei

Norsk friluftsliv 2021

Turen starter ved Ullensaker kirke og det gås på sti til Lautenbakken. Derfra går turen på veien ned til Ullinsheim og videre til Ullensaker prestegård. Gåturen arrangeres i den Wingerske Kongevei i forbindelse med 200 års jubileet til Opplysningsvesenets fond.

Onsdag 15. september kl.17.45-20.00

Gåtur i skogene i nærområdet: Oppen-Borgen

Opp gjennom nytt byggefelt og til Dammen/»Gapahuken». Gåtur fra Borgen Idrettsplass.

Fremmøte ved Borgen Idrettsplass kl.17.45.
Turleder er Trond Skedsmo. Han treffes på telefon 959 36 706 eller e-post .

Husk godt fottøy. Ta eventuelt med kaffe, noe å bite i og noe å sitte på.

Tirsdag 19. oktober kl. 19.00-21.00, på Borgen klubbhus

Kl. 19.00: Generalforsamling for 2020
Kl. 19.30: «Kubygda som ble flyplasskommune» ved Trond Lyftingsmo

Kaffe og kaker kr. 50,-.

Tirsdag 2. november kl. 19.00-21.00, på Borgen klubbhus

Foredrag om gården Ingier i Ullensaker og om noen av gårdens beboere samt litt om slekten Ingier.

Kaffe og kaker kr. 50,-.

Tirsdag 7. desember kl. 19.00-21.00, i Lenas gårdsbutikk

Jul i Lenas gårdsbutikk

Gårdsbutikken ligger i Ødegardsalléen 27 på Algarheim.
Salg av kaffe og kaker.