Koronaviruset

Børge-Borgere har valgt å avlyse resterende møter ut året grunnet COVID-19-situasjonen. Vi håper det lar seg gjøre å fortsette som normalt etter nyttår. Følg med her på hjemmesiden for oppdatert informasjon.

AVLYST (tirsdag 3. november 2020 kl.19.00-21.00)

Kulturminnedagene 2020

KULTURMINNEDAGENE 2020
med tema lære, bruke, lære

OM GÅRDEN INGIER I ULLENSAKER OG NOEN AV GÅRDENS BEBOERE SAMT LITT OM SLEKTEN INGIER
– foredrag

Kaffe og kaker kr. 50.-.

NB! MØTET ER AVLYST GRUNNET COVID-19-SITUASJONEN!

AVLYST (tirsdag 1. desember 2020 kl.19.00-21.00)

KUBYGDA SOM BLE FLYPLASSKOMMUNE
ved Trond Lyftingsmo

Kaffe og kaker kr.50.-

NB! MØTET ER AVLYST GRUNNET COVID-19-SITUASJONEN!

Tirsdag 2. februar 2021 kl.19.00 på Borgen klubbhus

GENERALFORSAMLING