Koronaviruset

Grunnet situasjonen med Koronaviruset har Børge-Borgere dessverre sett seg nødt til å avlyse alle turer og arrangementer frem mot sommeren.

Vi håper det lar seg gjøre å fortsette som normalt etter sommerferien. Følg med her på hjemmesiden for oppdatert informasjon.

Onsdag 19. august kl.11.00-14.00

GÅTUR I SKOGENE I NÆROMRÅDET – SØRBYSTUA
Fremmøte ved Borgen skole, Gustav Borgens veg 8, kl.11.00.
Husk godt fottøy. Ta eventuelt med kaffe, noe å bite i og noe å sitte på.

Onsdag 2. september kl.11.00-14.00

GÅTUR I SKOGENE I NÆROMRÅDET – STEINSLIA-HØGFJELLET-SLÅTTEBRÅTEN (LODDINGFJELL)
Fremmøte ved Borgen skole, Gustav Borgens veg 8, kl.11.00.
Husk godt fottøy. Ta eventuelt med kaffe, noe å bite i og noe å sitte på.

Onsdag 16. september kl.11.00-14.00

GÅTUR I SKOGENE I NÆROMRÅDET – RÅNÅSFOSS
Fremmøte ved Borgen skole, Gustav Borgens veg 8, kl.11.00.
Husk godt fottøy. Ta eventuelt med kaffe, noe å bite i og noe å sitte på.