Koronaviruset

Vi håper det lar seg gjøre å fortsette som normalt etter sommerferien. Følg med her på hjemmesiden for oppdatert informasjon.

Tirsdag 3. november 2020 kl.19.00-21.00 på Borgen klubbhus

Kulturminnedagene 2020

KULTURMINNEDAGENE 2020
med tema lære, bruke, lære

OM GÅRDEN INGIER I ULLENSAKER OG NOEN AV GÅRDENS BEBOERE SAMT LITT OM SLEKTEN INGIER
– foredrag

Kaffe og kaker kr. 50.-.

Tirsdag 1. desember 2020 kl.19.00-21.00 på Borgen klubbhus

KUBYGDA SOM BLE FLYPLASSKOMMUNE
ved Trond Lyftingsmo

Kaffe og kaker kr.50.-

Tirsdag 2. februar 2021 kl.19.00 på Borgen klubbhus

GENERALFORSAMLING