Tirsdag 3. desember kl.19.00-21.00 på Borgen klubbhus

«DU VEIT DU ER FRA BORGEN NÅR…»
Med bilder fram til rundt år 2000 som viser dagliglivet på Borgen gjennom årenes løp.

Kaffe og kaker kr. 50.-.

Tirsdag 4. februar 2020 kl.19.00 på Borgen klubbhus

GENERALFORSAMLING

Kl. 19.00: Generalforsamling
Kl. 19.30: Kaffe
Kl. 20.00: «Bier og honning i et miljøperspektiv» – foredrag ved Dagrun Rommen fra Norges Birøkterlag. (Les mer…)

Kaffe og kaker kr.50.-