Tirsdag 19. oktober kl. 19.00-21.00, på Borgen klubbhus

Kl. 19.00: Generalforsamling for 2020
Kl. 19.30: «Kubygda som ble flyplasskommune» ved Trond Lyftingsmo

Kaffe og kaker kr. 50,-.

Tirsdag 2. november kl. 19.00-21.00, på Borgen klubbhus

Foredrag om gården Ingier i Ullensaker og om noen av gårdens beboere samt litt om slekten Ingier.

Kaffe og kaker kr. 50,-.

Tirsdag 7. desember kl. 19.00-21.00, i Lenas gårdsbutikk

Jul i Lenas gårdsbutikk

Gårdsbutikken ligger i Ødegardsalléen 27 på Algarheim.
Salg av kaffe og kaker.