Koronaviruset

Alle arrangementer i regi av Børge-Borgere er innstilt eller utsatt inntil videre grunnet COVID-19-situasjonen. Dette gjelder også årsmøtet som opprinnelig var planlagt i februar 2021.

Følg med her på hjemmesiden for oppdatert informasjon.

Tirsdag 2. februar 2021 kl.19.00 på Borgen klubbhus

GENERALFORSAMLING