Koronaviruset

Alle ordinære arrangementer i regi av Børge-Borgere er innstilt eller utsatt inntil videre grunnet COVID-19-situasjonen. Vi planlegger dog med noen gåturer i nærområdet, men med forbehold om at turene kan måtte avlyses eller antall deltagere begrenses grunnet de til enhver tid gjeldende smittevernstiltak.

Følg med her på hjemmesiden for oppdatert informasjon.

Onsdag 12. mai kl.17.45-20.00

Gåtur i skogene i nærområdet: Steinslia-Høgfjellet

Finner vi blåveis? Gåtur fra Borgen Idrettsplass.

Fremmøte ved Borgen Idrettsplass kl.17.45.
Turleder er Trond Skedsmo. Han treffes på telefon 959 36 706 eller e-post .

Husk godt fottøy. Ta eventuelt med kaffe, noe å bite i og noe å sitte på.

Onsdag 26. mai 17.45-20.00

Gåtur i skogene i nærområdet: Holtmarka/Tempeldalen

Finner vi noen tufter fra gammel bosetting? Gåtur fra Holt, parkering ved rundkjøringa.

Fremmøte ved Borgen Idrettsplass kl.17.45.
Turleder er Trond Skedsmo. Han treffes på telefon 959 36 706 eller e-post .

Husk godt fottøy. Ta eventuelt med kaffe, noe å bite i og noe å sitte på.

Onsdag 9. juni kl.17.45-20.00

Gåtur i skogene i nærområdet: Borgenmarka

Gåtur fra Borgen Idrettsplass.

Fremmøte ved Borgen Idrettsplass kl.17.45.
Turleder er Trond Skedsmo. Han treffes på telefon 959 36 706 eller e-post .

Husk godt fottøy. Ta eventuelt med kaffe, noe å bite i og noe å sitte på.

Onsdag 18. august kl.17.45-20.00

Gåtur i skogene i nærområdet: Sørbystua

Her var det før en husmannsplass. Gåtur fra E16, parkeringsplassen.

Fremmøte ved Borgen Idrettsplass kl.17.45.
Turleder er Trond Skedsmo. Han treffes på telefon 959 36 706 eller e-post .

Husk godt fottøy. Ta eventuelt med kaffe, noe å bite i og noe å sitte på.

Onsdag 1. september kl.17.45-20.00

Gåtur i skogene i nærområdet: Wingerske Kongeveg

Frem til Lautenbakken og tilbake. Gåtur fra Ullensaker kirke.

Fremmøte ved Borgen Idrettsplass kl.17.45.
Turleder er Trond Skedsmo. Han treffes på telefon 959 36 706 eller e-post .

Husk godt fottøy. Ta eventuelt med kaffe, noe å bite i og noe å sitte på.

Onsdag 15. september kl.17.45-20.00

Gåtur i skogene i nærområdet: Oppen-Borgen

Opp gjennom nytt byggefelt og til Dammen/»Gapahuken». Gåtur fra Borgen Idrettsplass.

Fremmøte ved Borgen Idrettsplass kl.17.45.
Turleder er Trond Skedsmo. Han treffes på telefon 959 36 706 eller e-post .

Husk godt fottøy. Ta eventuelt med kaffe, noe å bite i og noe å sitte på.

Tirsdag 2. februar 2021 kl.19.00 på Borgen klubbhus

GENERALFORSAMLING