Koronaviruset

Vi håper det lar seg gjøre å fortsette som normalt etter sommerferien. Følg med her på hjemmesiden for oppdatert informasjon.

Onsdag 19. august kl.11.00-14.00

GÅTUR I SKOGENE I NÆROMRÅDET – SØRBYSTUA
Fremmøte ved Borgen skole, Gustav Borgens veg 8, kl.11.00.
Husk godt fottøy. Ta eventuelt med kaffe, noe å bite i og noe å sitte på.

Tirsdag 1. september 2020 kl.18.00-20.00

Norsk friluftsliv

TUR FRA BORGEN LANGS DEN GAMLE VEGEN TIL STOKKER
Parkering og samling på parkeringsplassen ved brua over E16. Ta eventuelt med kaffe, noe å bite i og noe å sitte på. Husk støvler/sko som tåler å bli møkkete og våte. Turleder er Trond Skedsmo.

Kaffe og kaker kr.50,-.

Onsdag 2. september kl.11.00-14.00

GÅTUR I SKOGENE I NÆROMRÅDET – STEINSLIA-HØGFJELLET-SLÅTTEBRÅTEN (LODDINGFJELL)
Fremmøte ved Borgen skole, Gustav Borgens veg 8, kl.11.00.
Husk godt fottøy. Ta eventuelt med kaffe, noe å bite i og noe å sitte på.

Lørdag 5. september 2020 kl.12.00-15.00 ved Alfhallen

BORGENDAGEN 2020

Onsdag 16. september kl.11.00-14.00

GÅTUR I SKOGENE I NÆROMRÅDET – RÅNÅSFOSS
Fremmøte ved Borgen skole, Gustav Borgens veg 8, kl.11.00.
Husk godt fottøy. Ta eventuelt med kaffe, noe å bite i og noe å sitte på.

Tirsdag 3. november 2020 kl.19.00-21.00 på Borgen klubbhus

Kulturminnedagene 2020

KULTURMINNEDAGENE 2020
med tema lære, bruke, lære

OM GÅRDEN INGIER I ULLENSAKER OG NOEN AV GÅRDENS BEBOERE SAMT LITT OM SLEKTEN INGIER
– foredrag

Kaffe og kaker kr. 50.-.

Tirsdag 1. desember 2020 kl.19.00-21.00 på Borgen klubbhus

KUBYGDA SOM BLE FLYPLASSKOMMUNE
ved Trond Lyftingsmo

Kaffe og kaker kr.50.-

Tirsdag 2. februar 2021 kl.19.00 på Borgen klubbhus

GENERALFORSAMLING