Tirsdag 10. oktober kl.19:00, Borgen klubbhus (?)

Kirkehistorie

Ullensaker kirke brant i 1952 og den nye kirken ble vigslet 12. oktober 1958. 50-årsjubileet i 2008 ble filmet. Vi viser utdrag fra jubileet og hører noen som bidro under både brannen og gjenoppbyggingen fortelle.

Kaffe og kaker kr.50,-

OBS! Det er p.t. ikke avklart om Borgen klubbhus er tilgjengelig. Om nødvendig finner vi et annet egnet lokale i nærheten.

Tirsdag 7. november kl.19:00, Borgen klubbhus

Dialekten på Borgen

ved Ida Kristin Edvardsen

Kaffe og kaker kr.50,-

Tirsdag 5. desember kl.19:00, Borgen klubbhus

Skravlekveld med 7 slag

Kaffe og kaker kr.50,-