Om Børge-Borgere

Formål

«Børge-Borgere» er ingen organisasjon med medlemskap, men er åpent for alle beboere og andre med tilknytning til Borgen krets. Formålet med foreningen er å skape et forum for samhandling gjennom felles opplevelser i en tid der Borgen endres ved stor utbygging og befolkningsvekst.

Dette gjøres ved å sette fokus på følgende områder:

  • hvordan livet var på Borgen før og nå
  • spesielle hendelser før og nå
  • spesielle steder for samling før og nå
  • personpresentasjoner før og nå

Med dette som utgangspunkt er målet å styrke stedets identitet og gi nye innbyggere en mulighet til å bli grundigere kjent med sitt nye bomiljø.

Ved å opprette lavterskeltilbud er det et mål å skape økt tilhørighet til bomiljøet for å motvirke ensomhet og fremmedgjøring. Foreningen benytter seg av den kunnskap og fortellertradisjon som finnes hos beboerne i kretsen.

Møtetid hver første tirsdag i måneden kl.19.00 på Borgen klubbhus eller med utflukter i nærområdet.
Se eget program.