Referater 2021-2022

6. september 2022 – Gåtur på kulturstien Gropavegen

Septemberkvelden var varm og det ble en flott tur fra p-plassen ved Gjestad bo- og aktivitetssenter til Raknehaugen. Dette var et arrangement i både Friluftslivets uke og Kulturminnedagene 2022, men ikke mange fant veien til turen vår med Trond Skedsmo som turleder…

Les mer…

7. juni 2022 – Gåtur til bestyrerinnens gapahuk

Kvelden var delvis overskyet, men varm og fin, før tidenes verste regnbyge skyllet ned over oss. Da satt vi imidlertid trygt under tak i gapahuken.

Vi startet turen ved Borgen Vels parkhus i Borgendammen og gikk gjennom bebyggelsen ut på Myrhusvegen og inn i skogen. Det er flotte skiltede løyper oppover mot Oppenfjellet…

Les mer…

3. mai 2022 – Gåtur fra Henniskogen

Maikvelden var forholdsvis kjølig, men tørr, og det ble en fin tur opp til «Haukenebbet». Trond Skedsmo var turleder.

Vi parkerte på østsiden av bebyggelsen ved Flakstadvegen, hvor det er en liten parkeringsplass ved den gamle skytebanen fra årene etter krigen. På dette stedet var det i sin tid også matstasjon for Stomperudrennet…

Les mer…

5. april 2022 – Svartedauden i Norge og Ullensaker

I forbindelse med årsmøtet, fortalte Ida Edvardsen om Svartedauden som rammet Norge og Ullensaker rundt 1349.

Svartedauden setter koronapandemien i perspektiv for oss som lever i dag. Allerede sent på høsten 1348 kom sannsynligvis Svartedauden til Norge og Oslo. Til Bergen kom pesten i september 1349. Svartedauden antas å ha fått navnet sitt etter fargen på kroppen til mange av de pestdøde. Pesten som også er kalt «den store mannedauden», skulle komme til å danne et tidsskille, for den førte til at den langvarige veksten det siste tusenåret fikk en brå slutt…

Les mer…

15. mars 2022 – Fotokonkurransen «Mitt Borgen»

Arrangementet er en del av Lokal kulturuke 2022.

«Mitt Borgen» er en fotokonkurranse blant beboere på Borgen. Temaet i år var «Dyreliv på Borgen». Fotografiene ble vist ved et arrangement i den Lokale kulturuka på Lund Grendehus.
I ungdomsklassen vant Hannah Molstad med bildet «En trofast venn» og i voksenklassen vant Mari Setereng med «Glede i snøen».

Les mer…

2. november 2021 – Gården Ingier i Ullensaker

Børge-Borgere hadde i november foredrag om Ingier gård og slekt, samt om maleren Ørnulf af Fjordane Salicath som ble holdt av Anne Britt Hauglie. De fleste som møtte, var naboer fra eiendommer som i løpet av de siste 180 årene er utskilt fra gården Ingier, i alt 32 bruksnumre samt 5 gårds- og bruksnumre. Ingier var altså en betydelig gård i sin tid og en tallrik slekt har sitt opphav fra gården. Navnet på gården er i dag Ingjer og den ligger plassert i Ingjervegen ved Kongsvingervegen øst for Borgen…

Les mer…

19. oktober 2021 – Kubygda som ble stedet for Norges hovedflyplass

De siste åra har kraner preget landskapet i Ullensaker. Landskapet på Romerike består av mye løsmasser som sand og grus, foruten leire. Mjela som består av finkornet silt og sand ligger oppå leira. Området omringes i øst og vest av skogkledde åser – Romeriksåsen i vest og store skogtrakter mellom Vorma og Glomma i øst…

Les mer…

5. september 2021 – Vandring på den Wingerske Kongevei

I anledning Friluftslivets uke 2021.

Det ble en varm og fin søndag på Norges nasjonale turdag 5. september da Børge-Borgere la turen til Kløfta kultursti. Den går i en av traseene til den Wingerske Kongevei, fra Ullensaker kirke til gården Lautenbakken. Kløfta kultursti er også del av Pilgrimsleden i Ullensaker…

Les mer…