Referater 2021-2022

2. november 2021 – Gården Ingier i Ullensaker

Børge-Borgere hadde i november foredrag om Ingier gård og slekt, samt om maleren Ørnulf af Fjordane Salicath som ble holdt av Anne Britt Hauglie. De fleste som møtte, var naboer fra eiendommer som i løpet av de siste 180 årene er utskilt fra gården Ingier, i alt 32 bruksnumre samt 5 gårds- og bruksnumre. Ingier var altså en betydelig gård i sin tid og en tallrik slekt har sitt opphav fra gården. Navnet på gården er i dag Inngjerd og ligger plassert ved Kongsvingervegen øst for Borgen…

Les mer…

19. oktober 2021 – Kubygda som ble stedet for Norges hovedflyplass

De siste åra har kraner preget landskapet i Ullensaker. Landskapet på Romerike består av mye løsmasser som sand og grus, foruten leire. Mjela som består av finkornet silt og sand ligger oppå leira. Området omringes i øst og vest av skogkledde åser – Romeriksåsen i vest og store skogtrakter mellom Vorma og Glomma i øst…

Les mer…

5. september 2021 – Vandring på den Wingerske Kongevei

I anledning Friluftslivets uke 2021.

Det ble en varm og fin søndag på Norges nasjonale turdag 5. september da Børge-Borgere la turen til Kløfta kultursti. Den går i en av traseene til den Wingerske Kongevei, fra Ullensaker kirke til gården Lautenbakken. Kløfta kultursti er også del av Pilgrimsleden i Ullensaker…

Les mer…