Referater 2023-2024

4. juni 2024 – Tur på den Vingerske kongevei

Gåtur fra kirken til Lautenbakken og tilbake

Det ble en fin tur i Kløfta kultursti fra Ullensaker kirke til Lautenbakken med Trond
Skedsmo som turleder, til tross for at kvelden var preget av vind og mørke skyer.
Kulturstien er en trase av den opprinnelige Vingerske kongevei med noen små
justeringer for ikke å ødelegge for jordbruket…

Les mer…

7. mai 2024 – Tur i kulturlandskapet på Borgen

Tirsdag 7. mai var det tur på Borgen for å se på kulturlandskapet og se på gamle kart.

Borgenområdet ble dannet av blant annet løse masser fra isbreene (leire og silt) og marine sedimenter (leire) som ble avsatt i «fjorden» foran breen. Isavsmeltingen startet for ca. 11 000 år siden og breen lå da nord for Gardermoen og laget det såkalte Hauerseterdeltaet. Nedre Glomsjø ved Tynset var demmet opp av breen og det ble flom da den smeltet. Flommen skapte Jutulhogget og oversvømte Romerike. Havet steg da med 35 m…

Les mer…

12. mars 2024 – Anekdoter, del 2

Noen erindringer fra opplevelser i guttedagene på 50- og 60-tallet ved Trond Skedsmo. Et innblikk i en viktig tid for mange. Del II.

Treffet ble igjen holdt på Borgen klubbhus og de fremmøtte koste seg med kaffe og kaker og praten gikk. Øyvind Larssen ønsket velkommen og fortalte litt om kveldens program før Kathrine Øynebråten fra Enhet Kultur fikk ordet. Hun fortalte litt om og reklamerte litt for Lokal kulturuke som vårt arrangement var en del av. Deretter fikk leder Øyvind Larssen overrakt en rose sammen med noen rosende ord om vår virksomhet.

Les mer…

6. februar 2024 – Generalforsamling / visning av filmen «Årets gang på en gard på 1900-tallet»

Børge-Borgere viste denne kvelden filmen fra møtet vårt 1. februar 2011. Det var Gerd Hortemo som holdt foredraget «Årets gang på en gard på 1900-tallet» og som hadde skrevet manuset. Hun vokste opp på Lund gård ved Borgen i Ullensaker…

Les mer…

Referatet fra møtet i februar 2011…

5. desember 2023 – Skravlekveld med 7 slag

Julemøtet 5. desember ble holdt på Borgen ILs klubbhus. Vi drakk kaffe og spiste julebakst. Vi hadde langt flere enn 7 slag å kose oss med…

Les mer…

7. november 2023 – Dialekten på Borgen

Det kom 23 Børge-Borgere for å høre Ida Edvardsen fortelle om Dialekten på Borgen eller som hun selv skrev: Dialekta på Børje- og i resten ta Ullsaker. De fremmøtte måtte ta en liten dialektquiz, som viste hvor dårlige de aller fleste av oss var på Borgendialekta.

Ida ønsket selv velkommen og fortalte samtidig at da hun var yngre, fikk hun beskjed om at hun snakket så fint dialekt, mens hun selv trodde at hun snakket helt vanlig. Da hun var i praksis på Høvik skole i Bærum som lærerstudent, lurte ungene i 2. klasse på hvilket land hun kom fra…

Les mer…

10. oktober 2023 – Kirkehistorie

Ullensaker kirke brant 16. juni 1952 etter et lynnedslag og den nye kirken ble vigslet søndag 12. oktober 1958 med kong Olav til stede. I forbindelse med 50-årsjubileet i 2008 ble det holdt en festgudstjeneste med innvielse av den nye kirkeklokka og en historisk kveld som også ble holdt i Ullensaker kirke.

Disse arrangementene ble filmet og vi viste utdrag fra filmene 10. oktober 2023. Vi hørte der blant annet Ivar Frydenlund, Reidar Enger og Kjell Karlsen fra Borgen, som bidro under gjenoppbyggingen fortelle om arbeidet.

Les mer…

5. september 2023 – Anekdoter

Noen erindringer fra opplevelser i guttedagene på 50- og 60-tallet ved Trond Skedsmo. Et innblikk i en viktig tid for mange.

Treffet ble holdt på Borgen klubbhus. De fremmøtte koste seg med kaffe og kaker og praten gikk. Mye mimring. Øyvind Larssen ønsket velkommen før Trond overtok. Han innledet med å si at han har stoff til flere kvelder med Anekdoter, så dette er kun første del. Han takket for alle innspill og hjelp han har fått fra andre for å få dette til.

Les mer…

6. juni 2023 – Gåtur til Trondshaugen

Vi reiste en solrik og fin junikveld til Vettal Lille (Øgarn). Thomas Øvrum tok imot oss. Han eier og driver gården. Han fortalte litt om stedet og om omkringliggende gårder i Vettalsgrenda. Thomas guidet oss langs gårdsveien som går oppover jordene og videre innover i skogen…

Les mer…

9. mai 2023 – Gåtur til Sollia Nordhaugen

Den første varme maikvelden dette året, gikk vi fra parkeringsplassen i Rambydalen oppover mot plassen Sollia. Turleder var Trond Skedsmo og han ønsket velkommen til turen med litt historie om stedet vi skulle til…

Les mer…

7. mars 2023 – Generalforsamling / Visning av filmen «Slik fikk Borgen vegbelysning»

For nøyaktig 15 år siden snakket John Einar Johansen om dugnadsinnsatsen til beboerne på Borgen når det gjaldt å sette opp veglys. Sønnen hans Jørn Johansen underholdt med visesang. Kvelden ble filmet av Gunnar Frydenlund og Børge-Borgere viste nå deler av filmatiseringen fra 2008. Filmen åpnet med ei vise med Jørn Johansen. Deretter fikk vi foredraget til John Einar Johansen…

Les mer…