Referater 2015-2016

6. desember 2016 – Raset på Fagereng 1953

Vi hadde leirraset som tema allerede 7. februar 2006 og treffet ble da filmet. Det var filmen fra denne kvelden som nå ble vist. Grunnen til at vi ønsket å vise denne filmen, var at erstatningshuset «Gavetun» som familien Madsen fikk av lokalsamfunnet, ble jevnet med jorden i 2016 og erstattet av et nytt boligområde – «Borgenholtet»…

Les mer…

1. november 2016 – Fotoutstillingen «Visste du at?»

Vi hadde satt sammen en utstilling av fotografier fra Borgen før og nå. Motivene var både personer i fest og på arbeid, bygninger som butikken Rolf Ringnes Eftf. og Borgen Meieri, samt flyfotografier over Borgen fra forskjellige årstall…

Les mer…

10. september 2016 – Vandring i kulturlandskapet

Årets kulturminnedager hadde temaet: «Se hva vi kan! – kunnskap og kompetanse i kulturarvsfelleskapene» og vi markerte dagen lørdag 10. september. Børge-Borgere og Lundberg Gård hadde et fellesarrangement med fokuset på kommunikasjon i flere varianter.

Vi startet dagen med en vandring i Pilgrimsleden med påfølgende samling på tunet på Lundberg Gård. Vandringen gikk fra to steder samtidig – fra Ullensaker kirke i sør og fra Teigen skytebane i nord…

Les mer…

7. juni 2016 – Ullensaker prestegård

Vi besøkte Ullensaker prestegård som ble bygget i 1826 og nå er fredet. Kristoffer Stanger, tidligere tilsynsfører for prestegården, fortalte om dagens hovedbygning som ligger 300 m sørøst for Ullensaker kirke og nå eies av Opplysningsvesenets fond. Det opprinnelige navnet var Ullinshof, da gården tidligere var en hovgård for guden Ullr…

Les mer…

3. mai 2016 – På gamle veger og tomter

Maituren var en tur til Nesdelet ved Henniskauen med Ove Antonsen fra Nes som veiviser.
Det var felleskjøring fra Borgen skole til Kasttoppen eller Kastet nær Ormstadkrysset hvor vi parkerte. Vi gikk litt tilbake på Henniskauvegen og Ove Antonsen fortalte om plassene i området der. Der fantes tidligere Gullikstua under Holt. I 1865 bodde det 7 personer der. Et jorde kalles fortsatt Gullik. Bertestua lå tidligere lenger inn på jordet enn det gjør i dag og de gamle husa er borte…

Les mer…

5. april 2016 – Hva er det med historie?

Astrid Skedsmo startet med å fabulere litt over hvor vår historieinteresse kommer fra. Er yngre mennesker interessert i historie eller kommer interessen etter hvert? Kommer den av nostalgi eller jakt på identitet? For mange mennesker kommer kanskje interessen for historie litt seinere i livet. Etter hvert som man blir eldre får man kanskje et sterkere behov og interesse av å finne ut hva man kommer fra, ta vare på kunnskapen om det gamle og kanskje blir man litt nostalgisk også? Når omgivelsene endrer seg raskt rundt en, er det kanskje godt å søke til det som ikke forandrer seg – nemlig fortiden?

Les mer…

2. februar 2016 – Rett øst på sykkel

Thor Haraldsen hadde en drøm om å sykle til Kina, og med sine to medsyklister Øyvind og Per Arne kunne han starte fra Josefines gate i Oslo 24. mai 2000. CTC 2000 var i gang etter 1 ½ år med planlegging. Målet var Beijing i Kina via Sibir og Indre Mongolia.
De syklet fra Oslo til Stockholm og tok ferja derfra til Estland. Deretter syklet de til grensa mot Russland…

Les mer…

28. november 2015 – 10 års jubileum

Børge-Borgere feiret sitt 10-årsjubileum med et familiearrangement i Alfhallen.
Arrangementet åpnet med et trylleshow ved Mette Gundersen (Tryllemette). Tryllemette skapte glede og stort engasjement blant barna. De fikk nemlig hjelpe til med tryllingen…

Les mer…

3. november 2015 – Svalbard

Friluftslivets år 2015

Svein Hortemo er turleder på Svalbard og var invitert for å fortelle om nettopp Svalbard. Han viste dessuten et vell av fantastiske bilder fra ulike deler av Svalbard og turer han har vært med på…

Les mer…

20. september 2015 – Hage og veteranbiler

Kulturminnedagene 2015

Søndag 20. september feiret vi kulturminnedagene 2015 på Nafstad Søndre, nærmere bestemt ved Majastua hos Ellen Nafstad og Erik Røsaasen. Kulturminnedagene 2015 hadde temaet «Nabolag: mennesker, kulturminner, historie».
Det var en utstilling av veteranbiler som hørte hjemme i området og flere av dem var gamle «arbeidsbiler» som hadde vært i «jobb» på Borgen…

Les mer…

2. juni 2015 – Familietur i Åsmarka på Borgen

Tirsdag 2. juni arrangerte Børge-Borgere og Borgen Vel en familietur i Åsmarka i forbindelse med Folkehelseuka. Formålet med turen var å vise fram den nye merkingen av rundturer i skogen og vise fram de nylig oppsatte turkartene som gjør det lettere å finne passende rundturer for både små og store. Børge-Borgere har merket 3 rundturer i ulik lengde med klosser i fargene rød, gul og blå…

Les mer…

5. mai 2015 – Tolvsteinen

Turen gikk fra Rolstad til Tolvsteinen med Ove Anthonsen som vegviser.
Vi fikk se det gamle vegfaret fra den gang den raskeste vegen til Oslo gikk over Rolstad.
Tomta for bekkekverna hadde Ove hogget rein for kratt med tillatelse fra eier. Vi så «kverna» levende for oss når Ove forklarte…

Les mer…

14. april 2015 – Flyttedagen

Til møtet i det nyoppussete Borgen klubbhus på flyttedagen 14. april, kom det 33 børge-borgere. Møtet ble åpnet møtet med litt historikk om flyttedagen slik den kunne arte seg på 1800- og begynnelsen av 1900-tallet. Flyttedagen eller faredagen var to ganger i året, 14. april og 14. oktober. Disse datoene var flyttedag for alle tjenestefolk og var de lovlige sluttdatoene for dem som ville ut av tjenesten…

Les mer…

17. mars 2015 – Lokal kulturuke 2015

Vandring i Kløfta kultursti:
På en litt grå og kald tirsdagskveld i Lokal kulturuke, møtte vi opp utenfor Ullensaker kirke for å vandre i Kløfta kultursti. Vi ble sendt ut på turen til klokkeklemt fra den gamle tridjungsklokka som opprinnelig hang i Ullinshof kirke…

Henrik Wergeland og hans Helvedes Jevndøgn:
Foran prestegården fra 1826 var det salg av kaffe og boller før utendørsteatret «Henrik Wergeland og hans Helvedes Jevndøgn» startet…

Les mer…

3. februar 2015 – Ullensaker Jegerforening stiftet på Borgen i 1920

Jan Halvor Eriksen fortalte denne kvelden om Ullensaker Jegerforening som så dagens lys på Borgen.
Tidlig i mars 1920 ble det avholdt et møte på Borgen meieri, sammenkalt av Sigurd Hertzenberg, for å diskutere dannelsen av en jegerforening for Ullensaker. Rundt 10 menn møttes og alle var enige om at viltbestanden gikk tilbake og at det var påkrevet å få dannet en forening…

Les mer…