Referater 2005-2006

5. desember 2006 – Borgen og gamle vegsystem

Kvelden ble startet med at Børge-Borgeres nye logo ble presentert…
Gerd Hortemo leste ”Spredte trekk fra en bondekones liv”…
Deretter kom Trond Lyftingsmo med sine kart…

Les mer…

7. november 2006 – Starten av idrettslaget på Borgen i 1945

Reidar Andersen fortalte om stiftelsen av Borgen Idrettslag. 42 idrettsinteresserte møtte opp på Losje Kjeld Stub 14. august 1945 for å stifte idrettslaget…

Les mer…

3. oktober 2006 – Lokal skolehistorie

Bjørg Vikne Dæhlie innledet med å si at det er 100-års jubileum på skolesektoren i 2006 – 8 skoler ble innviet i 1906…

Les mer…

5. september 2006 – Krepsefiske i Rømua i tidligere tider

Først snakket Svein Holt litt om Kauserud Mølle spesielt og de andre møllene i Ullensaker generelt…
Bjørg Ruud husker at det ble fisket kreps fram til hun var 12 år (på 20-tallet) ved ”flåen” (kulp ved Holt-fossen). Det var kreps fra Lørdagsrud og helt ned til Glomma…

Les mer…

2. mai 2006 – Vandring gjennom århundrer

Vi var 41 som vandret på den gamle Vingerske kongeveien mot Tangen og Hynnebekken…

Les mer…