Tirsdag 3. desember kl.19.00-21.00 på Borgen klubbhus

«DU VEIT DU ER FRA BORGEN NÅR…»
Med bilder fram til rundt år 2000 som viser dagliglivet på Borgen gjennom årenes løp.

Kaffe og kaker kr. 50.-.