Onsdag 10. juni kl.11.00-14.00

AVLYST GRUNNET KORONAVIRUSET!

GÅTUR I SKOGENE I NÆROMRÅDET – BORGENMARKA
Fremmøte ved Borgen skole, Gustav Borgens veg 8, kl.11.00.
Husk godt fottøy. Ta eventuelt med kaffe, noe å bite i og noe å s
itte på.