Onsdag 26. mai 17.45-20.00

Gåtur i skogene i nærområdet: Holtmarka/Tempeldalen

Finner vi noen tufter fra gammel bosetting? Gåtur fra Holt, parkering ved rundkjøringa.

Fremmøte ved Borgen Idrettsplass kl.17.45.
Turleder er Trond Skedsmo. Han treffes på telefon 959 36 706 eller e-post .

Husk godt fottøy. Ta eventuelt med kaffe, noe å bite i og noe å sitte på.