Onsdag 12. mai kl.17.45-20.00

Gåtur i skogene i nærområdet: Steinslia-Høgfjellet

Finner vi blåveis? Gåtur fra Borgen Idrettsplass.

Fremmøte ved Borgen Idrettsplass kl.17.45.
Turleder er Trond Skedsmo. Han treffes på telefon 959 36 706 eller e-post .

Husk godt fottøy. Ta eventuelt med kaffe, noe å bite i og noe å sitte på.