Koronaviruset

Alle ordinære arrangementer i regi av Børge-Borgere er innstilt eller utsatt inntil videre grunnet COVID-19-situasjonen. Vi planlegger dog med noen gåturer i nærområdet, men med forbehold om at turene kan måtte avlyses eller antall deltagere begrenses grunnet de til enhver tid gjeldende smittevernstiltak.

Følg med her på hjemmesiden for oppdatert informasjon.