AVLYST (tirsdag 3. november 2020 kl.19.00-21.00)

Kulturminnedagene 2020

KULTURMINNEDAGENE 2020
med tema lære, bruke, lære

OM GÅRDEN INGIER I ULLENSAKER OG NOEN AV GÅRDENS BEBOERE SAMT LITT OM SLEKTEN INGIER
– foredrag

Kaffe og kaker kr. 50.-.

NB! MØTET ER AVLYST GRUNNET COVID-19-SITUASJONEN!