Onsdag 19. august kl.11.00-14.00

GÅTUR I SKOGENE I NÆROMRÅDET – SØRBYSTUA
Fremmøte ved Borgen skole, Gustav Borgens veg 8, kl.11.00.
Husk godt fottøy. Ta eventuelt med kaffe, noe å bite i og noe å sitte på.