Koronaviruset

Grunnet situasjonen med Koronaviruset har Børge-Borgere dessverre sett seg nødt til å avlyse alle turer og arrangementer frem mot sommeren.

Vi håper det lar seg gjøre å fortsette som normalt etter sommerferien. Følg med her på hjemmesiden for oppdatert informasjon.