Tirsdag 11. juni kl.18.00-20.00

TUR I RAMBYDALEN
Parkering på tunet til Oranien. Vi går gjennom skogen til Rambydalsvegen og fortsetter på vestsiden. Husk godt fottøy. Ta eventuelt med kaffe, noe å bite i og noe å sitte på. Turleder er Trond Skedsmo.