Onsdag 1. september kl.17.45-20.00

Gåtur i skogene i nærområdet: Wingerske Kongeveg

Frem til Lautenbakken og tilbake. Gåtur fra Ullensaker kirke.

Fremmøte ved Borgen Idrettsplass kl.17.45.
Turleder er Trond Skedsmo. Han treffes på telefon 959 36 706 eller e-post .

Husk godt fottøy. Ta eventuelt med kaffe, noe å bite i og noe å sitte på.