10. september 2016 – Vandring i kulturlandskapet

Årets kulturminnedager hadde temaet: «Se hva vi kan! – kunnskap og kompetanse i kulturarvsfelleskapene» og vi markerte dagen lørdag 10. september. Børge-Borgere og Lundberg Gård hadde et fellesarrangement med fokuset på kommunikasjon i flere varianter.

Vi startet dagen med en vandring i Pilgrimsleden med påfølgende samling på tunet på Lundberg Gård. Vandringen gikk fra to steder samtidig – fra Ullensaker kirke i sør og fra Teigen skytebane i nord…

Les mer…

3. mai 2016 – På gamle veger og tomter

Maituren var en tur til Nesdelet ved Henniskauen med Ove Antonsen fra Nes som veiviser.
Det var felleskjøring fra Borgen skole til Kasttoppen eller Kastet nær Ormstadkrysset hvor vi parkerte. Vi gikk litt tilbake på Henniskauvegen og Ove Antonsen fortalte om plassene i området der. Der fantes tidligere Gullikstua under Holt. I 1865 bodde det 7 personer der. Et jorde kalles fortsatt Gullik. Bertestua lå tidligere lenger inn på jordet enn det gjør i dag og de gamle husa er borte…

Les mer…

5. april 2016 – Hva er det med historie?

Astrid Skedsmo startet med å fabulere litt over hvor vår historieinteresse kommer fra. Er yngre mennesker interessert i historie eller kommer interessen etter hvert? Kommer den av nostalgi eller jakt på identitet? For mange mennesker kommer kanskje interessen for historie litt seinere i livet. Etter hvert som man blir eldre får man kanskje et sterkere behov og interesse av å finne ut hva man kommer fra, ta vare på kunnskapen om det gamle og kanskje blir man litt nostalgisk også? Når omgivelsene endrer seg raskt rundt en, er det kanskje godt å søke til det som ikke forandrer seg – nemlig fortiden?

Les mer…

2. februar 2016 – Rett øst på sykkel

Thor Haraldsen hadde en drøm om å sykle til Kina, og med sine to medsyklister Øyvind og Per Arne kunne han starte fra Josefines gate i Oslo 24. mai 2000. CTC 2000 var i gang etter 1 ½ år med planlegging. Målet var Beijing i Kina via Sibir og Indre Mongolia.
De syklet fra Oslo til Stockholm og tok ferja derfra til Estland. Deretter syklet de til grensa mot Russland…

Les mer…

20. september 2015 – Hage og veteranbiler

Kulturminnedagene 2015

Søndag 20. september feiret vi kulturminnedagene 2015 på Nafstad Søndre, nærmere bestemt ved Majastua hos Ellen Nafstad og Erik Røsaasen. Kulturminnedagene 2015 hadde temaet «Nabolag: mennesker, kulturminner, historie».
Det var en utstilling av veteranbiler som hørte hjemme i området og flere av dem var gamle «arbeidsbiler» som hadde vært i «jobb» på Borgen…

Les mer…

2. juni 2015 – Familietur i Åsmarka på Borgen

Tirsdag 2. juni arrangerte Børge-Borgere og Borgen Vel en familietur i Åsmarka i forbindelse med Folkehelseuka. Formålet med turen var å vise fram den nye merkingen av rundturer i skogen og vise fram de nylig oppsatte turkartene som gjør det lettere å finne passende rundturer for både små og store. Børge-Borgere har merket 3 rundturer i ulik lengde med klosser i fargene rød, gul og blå…

Les mer…

14. april 2015 – Flyttedagen

Til møtet i det nyoppussete Borgen klubbhus på flyttedagen 14. april, kom det 33 børge-borgere. Møtet ble åpnet møtet med litt historikk om flyttedagen slik den kunne arte seg på 1800- og begynnelsen av 1900-tallet. Flyttedagen eller faredagen var to ganger i året, 14. april og 14. oktober. Disse datoene var flyttedag for alle tjenestefolk og var de lovlige sluttdatoene for dem som ville ut av tjenesten…

Les mer…

17. mars 2015 – Lokal kulturuke 2015

Vandring i Kløfta kultursti:
På en litt grå og kald tirsdagskveld i Lokal kulturuke, møtte vi opp utenfor Ullensaker kirke for å vandre i Kløfta kultursti. Vi ble sendt ut på turen til klokkeklemt fra den gamle tridjungsklokka som opprinnelig hang i Ullinshof kirke…

Henrik Wergeland og hans Helvedes Jevndøgn:
Foran prestegården fra 1826 var det salg av kaffe og boller før utendørsteatret «Henrik Wergeland og hans Helvedes Jevndøgn» startet…

Les mer…

3. februar 2015 – Ullensaker Jegerforening stiftet på Borgen i 1920

Jan Halvor Eriksen fortalte denne kvelden om Ullensaker Jegerforening som så dagens lys på Borgen.
Tidlig i mars 1920 ble det avholdt et møte på Borgen meieri, sammenkalt av Sigurd Hertzenberg, for å diskutere dannelsen av en jegerforening for Ullensaker. Rundt 10 menn møttes og alle var enige om at viltbestanden gikk tilbake og at det var påkrevet å få dannet en forening…

Les mer…