14. april 2015 – Flyttedagen

Til møtet i det nyoppussete Borgen klubbhus på flyttedagen 14. april, kom det 33 børge-borgere. Møtet ble åpnet møtet med litt historikk om flyttedagen slik den kunne arte seg på 1800- og begynnelsen av 1900-tallet. Flyttedagen eller faredagen var to ganger i året, 14. april og 14. oktober. Disse datoene var flyttedag for alle tjenestefolk og var de lovlige sluttdatoene for dem som ville ut av tjenesten…

Les mer…