3. februar 2015 – Ullensaker Jegerforening stiftet på Borgen i 1920

Jan Halvor Eriksen fortalte denne kvelden om Ullensaker Jegerforening som så dagens lys på Borgen.
Tidlig i mars 1920 ble det avholdt et møte på Borgen meieri, sammenkalt av Sigurd Hertzenberg, for å diskutere dannelsen av en jegerforening for Ullensaker. Rundt 10 menn møttes og alle var enige om at viltbestanden gikk tilbake og at det var påkrevet å få dannet en forening…

Les mer…