7. juni 2016 – Ullensaker prestegård

Vi besøkte Ullensaker prestegård som ble bygget i 1826 og nå er fredet. Kristoffer Stanger, tidligere tilsynsfører for prestegården, fortalte om dagens hovedbygning som ligger 300 m sørøst for Ullensaker kirke og nå eies av Opplysningsvesenets fond. Det opprinnelige navnet var Ullinshof, da gården tidligere var en hovgård for guden Ullr…

Les mer…