10. september 2016 – Vandring i kulturlandskapet

Årets kulturminnedager hadde temaet: «Se hva vi kan! – kunnskap og kompetanse i kulturarvsfelleskapene» og vi markerte dagen lørdag 10. september. Børge-Borgere og Lundberg Gård hadde et fellesarrangement med fokuset på kommunikasjon i flere varianter.

Vi startet dagen med en vandring i Pilgrimsleden med påfølgende samling på tunet på Lundberg Gård. Vandringen gikk fra to steder samtidig – fra Ullensaker kirke i sør og fra Teigen skytebane i nord…

Les mer…