5. april 2022 – Svartedauden i Norge og Ullensaker

I forbindelse med årsmøtet, fortalte Ida Edvardsen om Svartedauden som rammet Norge og Ullensaker rundt 1349.

Svartedauden setter koronapandemien i perspektiv for oss som lever i dag. Allerede sent på høsten 1348 kom sannsynligvis Svartedauden til Norge og Oslo. Til Bergen kom pesten i september 1349. Svartedauden antas å ha fått navnet sitt etter fargen på kroppen til mange av de pestdøde. Pesten som også er kalt «den store mannedauden», skulle komme til å danne et tidsskille, for den førte til at den langvarige veksten det siste tusenåret fikk en brå slutt…

Les mer…

15. mars 2022 – Fotokonkurransen «Mitt Borgen»

Arrangementet er en del av Lokal kulturuke 2022.

«Mitt Borgen» er en fotokonkurranse blant beboere på Borgen. Temaet i år var «Dyreliv på Borgen». Fotografiene ble vist ved et arrangement i den Lokale kulturuka på Lund Grendehus.
I ungdomsklassen vant Hannah Molstad med bildet «En trofast venn» og i voksenklassen vant Mari Setereng med «Glede i snøen».

Les mer…

2. november 2021 – Gården Ingier i Ullensaker

Børge-Borgere hadde i november foredrag om Ingier gård og slekt, samt om maleren Ørnulf af Fjordane Salicath som ble holdt av Anne Britt Hauglie. De fleste som møtte, var naboer fra eiendommer som i løpet av de siste 180 årene er utskilt fra gården Ingier, i alt 32 bruksnumre samt 5 gårds- og bruksnumre. Ingier var altså en betydelig gård i sin tid og en tallrik slekt har sitt opphav fra gården. Navnet på gården er i dag Inngjerd og ligger plassert ved Kongsvingervegen øst for Borgen…

Les mer…

10. mars 2020 – Fotokonkurransen «Mitt Borgen» 2020

«Mitt Borgen» er en fotokonkurranse blant beboere på Borgen. I Kulturuka ble fotografiene vist fram for publikum på Borgen klubbhus.

Øyvind Larssen ønsket velkommen og fortalte litt om den avholdte fotokonkurransen «Mitt Borgen» 2020. Arbeidstittelen for konkurransen var i år: «Utvikling og vekst på Borgen». Til sammen kom det inn 21 fotografier til konkurransen og det var innleveringer fra både barn og voksne…

Les mer…

4. februar 2020 – Generalforsamling / Bier, honning og birøkting

Veterinær og birøkter Dagrun Rommen snakket denne kvelden om bier, honning og birøkting.

Rommen jobber i Norges Birøkterlag som holder til på Kløfta og ble stiftet i 1884. Birøkterlaget har over 4000 medlemmer og består av 14 fylkeslag. De har sitt eget tidsskrift som heter «Birøkteren» og en hjemmeside. Birøkterlaget jobber med forskning, utvikling, undervisning, avlsarbeid og herunder for god dyrevelferd (biehelse)…

Les mer…