7. mai 2024 – Tur i kulturlandskapet på Borgen

Tirsdag 7. mai var det tur på Borgen for å se på kulturlandskapet og se på gamle kart.

Borgenområdet ble dannet av blant annet løse masser fra isbreene (leire og silt) og marine sedimenter (leire) som ble avsatt i «fjorden» foran breen. Isavsmeltingen startet for ca. 11 000 år siden og breen lå da nord for Gardermoen og laget det såkalte Hauerseterdeltaet. Nedre Glomsjø ved Tynset var demmet opp av breen og det ble flom da den smeltet. Flommen skapte Jutulhogget og oversvømte Romerike. Havet steg da med 35 m…

Les mer…