4. juni 2024 – Tur på den Vingerske kongevei

Gåtur fra kirken til Lautenbakken og tilbake

Det ble en fin tur i Kløfta kultursti fra Ullensaker kirke til Lautenbakken med Trond
Skedsmo som turleder, til tross for at kvelden var preget av vind og mørke skyer.
Kulturstien er en trase av den opprinnelige Vingerske kongevei med noen små
justeringer for ikke å ødelegge for jordbruket…

Les mer…