6. februar 2024 – Generalforsamling / visning av filmen «Årets gang på en gard på 1900-tallet»

Børge-Borgere viste denne kvelden filmen fra møtet vårt 1. februar 2011. Det var Gerd Hortemo som holdt foredraget «Årets gang på en gard på 1900-tallet» og som hadde skrevet manuset. Hun vokste opp på Lund gård ved Borgen i Ullensaker…

Les mer…

Referatet fra møtet i februar 2011…