10. mars 2020 – Fotokonkurransen «Mitt Borgen» 2020

«Mitt Borgen» er en fotokonkurranse blant beboere på Borgen. I Kulturuka ble fotografiene vist fram for publikum på Borgen klubbhus.

Øyvind Larssen ønsket velkommen og fortalte litt om den avholdte fotokonkurransen «Mitt Borgen» 2020. Arbeidstittelen for konkurransen var i år: «Utvikling og vekst på Borgen». Til sammen kom det inn 21 fotografier til konkurransen og det var innleveringer fra både barn og voksne…

Les mer…

4. februar 2020 – Generalforsamling / Bier, honning og birøkting

Veterinær og birøkter Dagrun Rommen snakket denne kvelden om bier, honning og birøkting.

Rommen jobber i Norges Birøkterlag som holder til på Kløfta og ble stiftet i 1884. Birøkterlaget har over 4000 medlemmer og består av 14 fylkeslag. De har sitt eget tidsskrift som heter «Birøkteren» og en hjemmeside. Birøkterlaget jobber med forskning, utvikling, undervisning, avlsarbeid og herunder for god dyrevelferd (biehelse)…

Les mer…

5. november 2019 – Kløfta kultursti

Treffet med «Historisk tilbakeblikk på Kløfta kultursti» var ved Øyvind Larssen. Han hadde samlet dokumenter og bilder fra hele prosessen rundt det å få i stand og bygge en kultursti.

Han viste først fram en miniatyr av symbolet for Kløfta kultursti. Det ble tillyst en konkurranse og vinnersymbolet ble laget av smeden på Kløfta og står ved kulturstien. Symbolet viser de 4 stiene som krysser hverandre og et hjul. Veiene nord-sør, øst-vest møttes ved Tangen veikryss og den gamle steinkirken. Kirken ble innviet i 1190 og antakeligvis tatt av et leirskred rundt 1490. Den dag i dag kan man visstnok se raskantene på begge sider nedenfor garden Løken.

Les mer…