5. november 2019 – Kløfta kultursti

Treffet med «Historisk tilbakeblikk på Kløfta kultursti» var ved Øyvind Larssen. Han hadde samlet dokumenter og bilder fra hele prosessen rundt det å få i stand og bygge en kultursti.

Han viste først fram en miniatyr av symbolet for Kløfta kultursti. Det ble tillyst en konkurranse og vinnersymbolet ble laget av smeden på Kløfta og står ved kulturstien. Symbolet viser de 4 stiene som krysser hverandre og et hjul. Veiene nord-sør, øst-vest møttes ved Tangen veikryss og den gamle steinkirken. Kirken ble innviet i 1190 og antakeligvis tatt av et leirskred rundt 1490. Den dag i dag kan man visstnok se raskantene på begge sider nedenfor garden Løken.

Les mer…