19. oktober 2021 – Kubygda som ble stedet for Norges hovedflyplass

De siste åra har kraner preget landskapet i Ullensaker. Landskapet på Romerike består av mye løsmasser som sand og grus, foruten leire. Mjela som består av finkornet silt og sand ligger oppå leira. Området omringes i øst og vest av skogkledde åser – Romeriksåsen i vest og store skogtrakter mellom Vorma og Glomma i øst…

Les mer…