16. september 2014 – Kulturminnedagene 2014

Årets kulturminnedager hadde temaet: «Den store reisen – 200 års samfunnsutvikling» og vi hadde fått Inger Johanne Hertzenberg til å snakke om sorenskriver Laurentius Borchsenius som fikk skjøte på Plogstad rundt 1803, og John Egil Lauten til å ta for seg både hans etterkommere og andre eiere på Uranienborg gjennom nesten 200 år…

Les mer…