5. april 2011 – Vølneberg gamle skole

Det var omgangsskole fra 1741 til 1860. Lov av 16. mai 1860 slo fast at skolen skulle være en kretsskole med 12 uker som minste undervisningstid. Læreren skulle ha bestått prøver fra seminar eller lærerskole. Det var fastslått at skolen skulle holdes 2 uker på hver full gård og forholdsvis kortere på de mindre. Når skolen hadde vært alle steder begynte man forfra igjen…

Les mer…