6. oktober 2009 – Fredrik Borgens liv, samtid og kunst v/ Britt Espinoza

Kunsthistoriker Brit Espinoza fortalte at hun ble bedt om å skrive katalogen til utstillingen «Hjembygden kaller!» på Ullensaker museum i 2005, og først da oppdaget hun landskapsmaleren Fredrik Borgen…

Les mer…