10. april 2007 – Kiosken på Borgen / Personer på Borgen

Kiosken på Borgen fra 1947 og fremover: Gerd Hortemo innleder om tilblivelsen av isbua på Borgen…
Personer på Borgen: Kåre Bogstad forteller om originale personer på Borgen…

Les mer…