5. september 2006 – Krepsefiske i Rømua i tidligere tider

Først snakket Svein Holt litt om Kauserud Mølle spesielt og de andre møllene i Ullensaker generelt…
Bjørg Ruud husker at det ble fisket kreps fram til hun var 12 år (på 20-tallet) ved ”flåen” (kulp ved Holt-fossen). Det var kreps fra Lørdagsrud og helt ned til Glomma…

Les mer…