Kirkejubileum – kirkehistorie og lokalengasjement

I forbindelse med 50-årsjubileet for Ullensaker kirke ble ny kirkeklokke innviet.

Vi får være med på festgudstjenesten når kirkeklokken ble innviet, og vi får høre fra de som var med å redde ut gjenstander fra den gamle kirka da den brant og de som var med å bygge den nye kirka.

Festgudstjeneste i Ullensaker kirke 12. oktober 2008
Historisk aften i Ullensaker kirke 15. oktober 2008

Enerett: Børge-Borgere, kopiering forbudt
Fotograf: Børge-Borgere
Klipp og layout: Fortellerhuset Mediekunstnerne
Utgitt 2010