Borgen meieri – bygdenæring og samlingssted

På slutten av 1800-tallet var samfunnet i rivende utvikling. Dette hadde også betydning for Borgen. I 1886 gikk bøndene i distriktet sammen om å lage sitt eget meieri, og leverte melk og melkeprodukter både lokalt og til Oslo frem til 1955.

Her forteller John Egil Lauten om Borgen meieri med utgangspunkt i Ole H. Wethals «Borgen meieri 50-års beretning 1886-1936».

Borgen meieri – bygdenæring og samlingssted

Enerett: Børge-Borgere, kopiering forbudt
Fotograf: Gunnar Frydenlund
Klipp og layout: Fortellerhuset Mediekunstnerne
Utgitt 2008