Den Vingerske kongevegen – en vandring gjennom århundrer

Helt siden sagatiden har det vært en hovedveiforbindelse mellom Norge og Sverige som fulgte omtrent samme rute som dagens E16 (tidl. riksvei 2). Denne gikk til Stockholm, og man kunne derfra ta båt til Finland og følge veien videre helt til Gardariket i det gamle Russland.

mai 2006 arrangerte Børge-Borgere en vandring som fulgte den gamle kongevegen fra Ullensaker kirke til Lautenbakken.

Kongeveien – en vandring gjennom århundrer

Enerett: Børge-Borgere, kopiering forbudt
Fotograf: Gunnar Frydenlund
Klipp og layout: Fortellerhuset Mediekunstnerne
Utgitt 2008