Ullensaker kirke – brann og gjenreising

Ullensaker korskirke brant ned til grunnen i juni 1952 etter et lynnedslag. På grunn av snarrådig innsats fra lokalbefolkningen fikk man reddet ut en god del gjenstander fra den gamle kirka.

Ullensaker korskirke brant ned til grunnen i juni 1952 etter et lynnedslag. På grunn av snarrådig innsats fra lokalbefolkningen fikk man reddet ut en god del gjenstander fra den gamle kirka.

Ullensaker kirke – brann og gjenreising

Enerett: Børge-Borgere, kopiering forbudt
Fotograf: Gunnar Frydenlund
Klipp og layout: Fortellerhuset Mediekunstnerne
Utgitt 2008