Tirsdag 3. september kl.18.00-20.00

TUR TIL HVAMSETERTJERNET
Friluftslivets uke 2019
Parkering ved saga til Erik Ruud i Vettalsvegen. Husk godt fottøy. Ta eventuelt med kaffe, noe å bite i og noe å sitte på. Turleder er Trond Skedsmo.

Lørdag 14. september kl.12.00-15.00 ved Alfhallen

BORGENDAGEN 2019

Tirsdag 5. november kl.19.00-21.00 på Borgen klubbhus

HISTORISK TILBAKEBLIKK PÅ KLØFTA KULTURSTI
En kveld med film og foredrag om tilblivelsen og utviklingen av kulturstien.

Kaffe og kaker kr. 50.-.

Tirsdag 3. desember kl.19.00-21.00 på Borgen klubbhus

«DU VEIT DU ER FRA BORGEN NÅR…»
Med bilder fram til rundt år 2000 som viser dagliglivet på Borgen gjennom årenes løp.

Kaffe og kaker kr. 50.-.

Tirsdag 4. februar 2020 kl.19.00 på Borgen klubbhus

GENERALFORSAMLING

Mer informasjon kommer etter hvert.