Turer fra Borgen skole

Vi prøver å utvide turtilbudet med et fast turopplegg i sommerhalvåret. Turleder er Trond Skedsmo og turdagene før sommeren er onsdagene 23. mai, 6. juni og 20. juni. Fremmøte på Borgen skole kl. 18.00.

Husk godt fottøy. Ta eventuelt med kaffe, noe å bite i og noe å sitte på.