Frittgående helsesøster

En artikkel fra tidsskriftet Sykepleien, 9. mars 2007
Ikke alle ser helsejobben som en hvilken som helst jobb. For helsesøster Kari Eriksen er lokalt nettverksarbeid et kall – betalt eller ei. Hun kaller seg samfunnshelsepleier…

Les mer…