Tirsdag 7. juni 2016 kl. 18.00 – 20.00, ved Ullensaker kirke

Ullensaker prestegård
Besøk i Ullensaker prestegård. Bygget 1826. Fredet.

Kristoffer Stanger og Steinar Bjørnsengen forteller om bygningen.
Gunnar Horverak snakker om det skriftlige materialet helt fra 1730 som er funnet i huset.
Ragnhild Enger forteller om hvordan Reidar Enger og Ole Larsen fikk reist spiret på Ullensaker kirke.

Kaffe, saft og kringle kr.50,-. Ta gjerne med en lett campingstol. Parkering ved kirken.