Kunstkort

Salgsplakat Kunstkort

Børge-Borgere har laget og selger kunstkort til inntekt for utsmykning i Alfhallen!
Plakaten viser alle motivene.

Kortene selges på møter, hos styremedlemmene og i kaféen i Alfhallen.